Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

VAT-UE - kiedy nie trzeba składać?

Deklaracja VAT UE - informacja na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych, składana zarówno przez czynnych podatników VAT, jak i przedsiębiorców, którzy są z tego podatku zwolnieni. Jednak nie wszyscy wiedzą, że informacji VAT UE nie trzeba składać za każdy okres rozliczeniowy.

Często zdarza się, że podatnicy stosując zasady analogiczne, jak dla składania deklaracji VAT-7, przedkładają do urzędu skarbowego także zerowe deklaracje VAT UE - w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe. O ile w kwestii deklaracji VAT-7 takie działanie rzeczywiście jest poprawne, to już w przypadku informacji podsumowującej transakcje z kontrahentami unijnymi, staje się najczęściej zbędnym wysiłkiem.

Informacja VAT UE w świetle przepisów nie stanowi klasycznej deklaracji podatkowej. Jest to informacja podsumowująca. Dlatego też, w okresach, w których nie nastąpiła żadna wymiana z kontrahentem unijnym, informacji podsumowującej składać nie trzeba - po co bowiem podsumowywać coś, czego nie było?

Nim jednak podatnik całkiem zapomni o informacjach VAT UE należy podkreślić, że raz na jakiś czas warto złożyć nawet zerowe VAT UE. Dlaczego? Urzędy skarbowe automatycznie wykreślają z rejestru podatników VAT unijnego takich przedsiębiorców, którzy nie złożyli informacji VAT UE przez okres dłuższy niż 180 dni. Jeśli więc ktoś nie chce stracić tego statusu, a akurat nie przeprowadził żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, deklaracja zerowa VAT UE może okazać się konieczna.

Warto także pamiętać, że nie wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe wykazywane są na informacji VAT UE. Konieczne jest bowiem uwzględnianie w niej wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów oraz eksportu usług na terytorium Unii. Nie informuje się natomiast urzędu o przeprowadzanym wewnątrz Wspólnoty imporcie usług.