Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rozliczając się kwartalnie, możesz dużo zaoszczędzić

Wybór rozliczeń kwartalnych daje większą możliwość kontroli wysokości podatków do opłacenia oraz szansę lepszego rozplanowania wydatków.

Wybierając okres kwartalny, a nie miesięczny oszczędzasz czas, ponieważ nie musisz dokonywać tak częstych obliczeń i wysyłki deklaracji VAT. Dodatkowo możesz zaoszczędzić pieniądze, gdyż rzadsze wykonywanie przelewów do urzędu skarbowego oznacza ograniczenie opłat bankowych. Metoda rozliczeń kwartalnych polega na dokonywaniu zapłat z częstotliwością kwartalną:

  • w przypadku podatku VAT - na złożenie deklaracji VAT-7K oraz zapłatę podatku masz czas do 25-ego dnia następującego po danym kwartale,
  • w przypadku podatku dochodowego - zaliczkę musisz opłacić do 20-ego dnia następującego po kwartale, za który dokonałeś wyliczenia.

Z rozliczeń w okresach kwartalnych możesz skorzystać jeśli jesteś małym podatnikiem wg przepisów o podatku dochodowym i VAT, a więc gdy wysokość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Aby przejść na rozliczenia kwartalne wystarczy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenia:

  • w przypadku podatku VAT - aktualizację formularza VAT-R oraz zaznaczyć w nim poz. 44 punkt nr 1, poz. 51 oraz w poz. 55 i 56 podać kwartał i rok, za który po raz pierwszy złożysz deklarację kwartalną. Zmiany okresu rozliczenia możesz dokonać w ciągu roku, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będziesz po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Najbliższy możliwy termin takiej zmiany mija 25 lutego 2013 roku. Obowiązującą deklaracją do rozliczeń będzie VAT-7K;
  • w przypadku zaliczki na podatek dochodowy - będziesz zobowiązany do złożenia oświadczenia w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Ponieważ nie istnieje urzędowy wzór takiego zawiadomienia, musisz sporządzić je we własnym zakresie, w formie pisemnej.

Więcej na temat wyboru okresów kwartalnych rozliczeń mówią przepisy zawarte w: Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 99 ust. 3 Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 44 ust. 3g.