E-księgowość

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w wersji papierowej odchodzi na zawsze w niepamięć. Przedsiębiorcy mogą zapomnieć o konieczności wpisywania po raz setny tych samych danych kontrahenta. Pozwala na to rozwijający się rynek e-księgowości, który udostępnia małym firmom narzędzia służące ewidencji i dokumentowaniu zdarzeń dla potrzeb rozliczeń podatkowych a także rozliczeń z ZUS. Księgowość internetowa pozwala osobom fizycznym rozliczającym się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych we własnym zakresie prowadzić obowiązkowe ewidencje i dokumentować prowadzoną działalność znając jedynie podstawowe zasady rozliczeń podatkowych. Programy służące prowadzeniu księgowości uproszczonej pozwalają przedsiębiorcom na oszczędność czasu i pieniędzy. Dostępne przez e-księgowość aplikacje automatyzują proces księgowania. Raz wprowadzone dane zostają przesłane zarówno do Księgi Przychodów i Rozchodów jak i innych ewidencji czy rejestrów np. VAT. Przy wyborze programu przedsiębiorca powinien kierować się jego funkcjonalnością, a także możliwością konsultacji w razie jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego też dobra e-księgowość powinna umożliwiać kontakt z ekspertem. W takim wypadku indywidualny przedsiębiorca może czuć się bezpieczny, wiedząc że ma wsparcie, a do prowadzenia księgowości potrzebny mu będzie jedynie komputer z dostępem do Internetu.