Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak długo należy przechowywać paragony?

Z dniem 31 grudnia 2012 roku zakończył się przejściowy okres obowiązywania art. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku skracający okres przechowywania kopii papierowych paragonów fiskalnych do lat dwóch.

Wprowadzony w 2008 roku okres przejściowy miał umożliwić przedsiębiorcom posiadającym kasy rejestrujące i ewidencjonującym za ich pomocą znaczną liczbę transakcji, dostosowanie ich funkcjonalności w taki sposób, aby archiwizowanie dużej ilości kopii paragonów fiskalnych nie stwarzało większych problemów technicznych, czyli np. zastosowanie kas rejestrujących posiadających opcję elektronicznego zapisu kopii dokumentów kasowych.

Kopie paragonów fiskalnych przechowujemy 5 lat

W związku z nieprzedłużeniem okresu przejściowego, od początku 2013 roku kopie paragonów fiskalnych ponownie muszą być przechowywane przez okres 5 lat. Oznacza to, że podatnicy rejestrujący sprzedaż, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, za pomocą kas fiskalnych w roku 2013 przechowywać powinni paragony dokumentujące sprzedaż za rok 2011 i 2012, rolki paragonów z lat wcześniejszych - poprzedzających rok 2011 mogą zostać trwale zniszczone. Natomiast dowody kasowe dokumentujące sprzedaż od dnia 1 stycznia 2013 roku podatnicy ci, są zobowiązani przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Ściślej mówiąc, jeśli sprzedaż została dokonana do dnia 31 grudnia 2012 roku, paragony ją dokumentujące należy przechowywać przez okres nie krótszy niż dwa lata, licząc od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż, natomiast dokumenty kasowe w formie papierowej dotyczące sprzedaży ewidencjonowanej po 31 grudnia 2012 roku powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Stosowanie pięcioletniego okresu przechowywania paragonów fiskalnych, czyli do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, uzasadnione jest faktem, iż są to często jedyne dowody dokumentujące transakcje dokonywane z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, na podstawie których możliwe jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości rejestrowania sprzedaży, a tym samym rozliczania podatku.