Minimalne wynagrodzenie w 2013 r.

W 2013 roku zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Ma ono wzrosnąć do 1600 PLN brutto, to jest o 100 PLN więcej niż obecnie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest równoznaczny ze wzrostem kosztów jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów o pracę. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy a także na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Sporządźmy kalkulację kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę obecnie oraz w roku 2013:

Składnik2012 r. 1500 PLN2013 r. 1600 PLN
ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%) 146,40 PLN 156,16 PLN
ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę(6,5%) 97,50 PLN 104,00 PLN
ubezpieczenie wypadkowe (1,93%) 28,95 PLN 30,88 PLN
fundusz pracy (2,45%) 36,75 PLN 39,20 PLN
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych(0,10%) 1,50 PLN 1,60 PLN
RAZEM 311,10 PLN 331,84 PLN

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu obecnie wynosi 1811,10 PLN. Natomiast w przyszłym roku koszt ten wzrośnie do 1931,84 PLN. Różnicę tą odczują pracodawcy, bo wynosi ona aż 120,74 PLN miesięcznie.

Zmianie ulegną również składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z 2-letniej ulgi, która daje możliwość obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwolnienia z opłat na Fundusz Pracy.

Składnik2012r.- podstawa wymiaru 450 PLN2013r.- podstawa wymiaru 480 PLN
ubezpieczenie emerytalne (19,52%) 87,84 PLN 93,70 PLN
ubezpieczenie rentowe (8%) 36,00 PLN 38,40 PLN
ubezpieczenie chorobowe- dobrowolne (2,45%) 11,03 PLN 11,76 PLN
ubezpieczenie wypadkowe (1,93%) 8,69 PLN 9,26 PLN
RAZEM 143,56 PLN 153,12 PLN

Składki ZUS początkującego przedsiębiorcy w 2013 r. wzrosną o 9,56 PLN w skali miesiąca.