Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku będzie wynosiło 1680 zł brutto. Co w konsekwencji oznacza wzrost o 80 zł w porównaniu z rokiem 2013. W przypadku osób, dla których jest to pierwszy stosunek pracy, w pierwszym roku  pracy wynagrodzenie minimalne może wynosić 80% tej kwoty, czyli 1344 zł brutto.

Polecamy

Pracowniku, pracodawca ma prawo skontrolować Ciebie gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim!

Zmiany te z punktu widzenia pracowników można ocenić jako pozytywne. Natomiast dla pracodawców wzrost minimalnego wynagrodzenia jest równoznaczny ze wzrostem kosztów pracy.

 

Składka

2013 r. 1600 zł

2014 r. 1680 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

156,16 zł

163,97 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę(6,5%)

104,00 zł

109,20 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

30,88 zł

32,42 zł

fundusz pracy (2,45%)

39,20 zł

41,16 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

1,60 zł

1,68 zł

RAZEM

331,84 zł

348,43 zł

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu obecnie wynosi 1931,84 zł (1600 zł + 331,84 zł) . Natomiast w przyszłym roku koszt ten wzrośnie do 2028,43 (1680 zł + 348,43 zł). Różnicę tą odczują pracodawcy, bo wynosi ona aż 96,59 zł w skali miesiąca.