Nota korygująca

Nota i faktura korygująca dane formalne często są ze sobą mylone. Co zatem cechuje notę? Podstawową różnicą jest to, że może być ona wystawiona wyłącznie przez odbiorcę błędnego dokumentu.

Elementy noty korygującej

Elementy jakie powinna zawierać nota korygująca zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i są to:

 • kolejny numer i data wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numery NIP,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca: data jej wystawienia i dokonania sprzedaży,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej,
 • wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA".

Sytuacje, w których można wystawić notę korygującą

Nabywca towaru lub usługi ma prawo do wystawienia noty korygującej w przypadku, gdy otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące:

 • daty jej wystawienia,
 • kolejnego numeru, nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów,
 • numerów NIP sprzedawcy i odbiorcy,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.

Notą nie powinno się natomiast korygować wszystkich elementów jednocześnie. Nie można nią zmienić w całości podmiotu, na rzecz którego została dokonana sprzedaż.

Kwestia uzyskania akceptacji wystawionej noty

W § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur znajduje się zapis mówiący o tym, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nie wymieniono natomiast, że na dokumencie tym wymagany jest podpis, tak jak było to to końca 2012 roku. Nota może zatem zostać potwierdzona również w inny sposób, np. elektronicznie mailem.