Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Urlop wychowawczy w raporcie ZUS RSA

U każdego pracodawcy może zdarzyć się sytuacja, iż będzie on zobowiązany udzielić swojemu pracownikowi urlopu wychowawczego. Z urlopu takiego mogą skorzystać zarówno pracownica, jak i pracownik w przypadku, gdy chcą opiekować się dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia. Osoba zainteresowana taką przerwą w świadczeniu pracy zobowiązana jest złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko ww. wieku. Może być on wykorzystany w 4 częściach.

Co ważne, okres urlopu wychowawczego to okres przerwy w opłacaniu za niego pracowniczych składek ubezpieczeniowych. Sytuację taką należy uwzględnić we wniosku ZUS RSA, podając kod świadczenia/ przerwy. Do dyspozycji są w tym wypadku dwa kody- to, który z nich będzie właściwy dla danego pracownika zależy od rodzaju urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy:

  • kod 121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 par. 1 - udzielany pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia,

  • kod 122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 par. 2 - udzielany pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Warto zaznaczyć, iż pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu i rentowym- jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,

  • zdrowotnemu- jeżeli nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Pracownik przechodząc na urlop wychowawczy informuje swojego pracodawcę o posiadaniu (lub nie) innego tytułu do ubezpieczeń bądź o posiadanych (lub nie) uprawnieniach emerytalno- rentowych. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli pracodawca zobowiązany jest do naliczania za pracownika składek ubezpieczeniowych, wówczas dokonuje tego w raporcie ZUS RCA. Jako kod tytułu ubezpieczenia powinien w nim podawać 12 11.