Autor: Katarzyna Gut

Sprzedaż nieruchomości - jak ominąć podatek?

Sprzedaż nieruchomości - jak ominąć podatek Podatnicy powinni mieć na uwadze, że sprzedaż nieruchomości powoduje określone konsekwencje na gruncie podatkowym. W niektórych sytuacjach można jednak korzystać z pewnych zwolnień w tym zakresie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu

amortyzacja ogrodzenia i parkingu Amortyzacja ogrodzenia i parkingu często budzi wątpliwości wśród przedsiębiorców. Organy podatkowe zajmują stanowisko, że place czy ogrodzenia służące obsłudze kilku budynków należy potraktować jako osobne środki trwałe podlegające amortyzacji. Sprawdź! czytaj dalej

Przychody i koszty bankowe - prawidłowe rozliczenie w KPiR

Przychody i koszty bankowe - rozliczenie Przychody i koszty bankowe ponoszone są przez przedsiębiorców, którzy posiadają konto do celów firmowych. W przypadku dokumentowania przychodów i kosztów bankowych nie są wymagane faktury VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak je poprawnie księgować! czytaj dalej

Interpretacja indywidualna - czym jest i jak ją uzyskać?

Interpretacja indywidualna - jak uzyskać? W przypadku gdy podatnicy mają wątpliwości co do wykładni przepisów podatkowych, mogą zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej dla ich konkretnej sprawy. Dowiedz się czytając nasz artykuł, czym jest interpretacja indywidualna i jak ją uzyskać! czytaj dalej

Faktura korygująca w 2016 roku - nowe zasady księgowania

Faktura korygująca - prawidłowe księgowanie Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT dotycząca księgowania faktur korygujących zarówno przychody, jak i koszty. Jak prawidłowo powinna zostać zaksięgowana faktura korygująca na gruncie VAT i PIT? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Opodatkowanie podatkiem dochodowym - kogo i czego dotyczy?

Opodatkowanie podatkiem dochodowym - przedmiot Podatek dochodowy od osób fizycznych jest ściśle uregulowany przepisami ustawy o PIT. Kogo dotyczy opodatkowanie podatkiem dochodowym? Jaki jest przedmiot opodatkowania PIT i czym różni się dochód od przychodu? Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły! czytaj dalej

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy Zaliczki na podatek mogą być wpłacane również w uproszczonej formie. Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby móc je stosować? Jak powinna zostać obliczona uproszczona zaliczka na podatek dochodowy? Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Sprzedaż e-booków a wysokość stawki podatku VAT

Sprzedaż e-booków a opodatkowanie W 2016 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić zmiany w zakresie opodatkowania sprzedaży e-booków. Obecnie przedsiębiorcy muszą opodatkować sprzedaż e-booków podstawową 23-procentową stawką VAT. Dowiedz się więcej ten temat! czytaj dalej

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie

Otrzymane odszkodowanie przez ryczałtowca Prowadzisz działalność opodatkowaną na ryczałcie i otrzymałeś odszkodowanie? Dowiedz się, jak rozliczyć otrzymane odszkodowanie w ewidencji przychodów i jaką stawką ryczałtu je opodatkować! Sprawdź podstawowe informację! czytaj dalej

Kiedy powstaje przychód z pobieranych opłat i prowizji

przychód z pobieranych opłat i prowizji Przedsiębiorcy udzielający pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychód z pobieranych opłat i prowizji. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak należy ustalić moment powstania takiego przychodu! czytaj dalej

Dochody wolne od podatku dochodowego

dochody wolne od podatku Jakie dochody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są wolne od podatku dochodowego? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy dochody uzyskane z posiadanych kapitałów oraz praw autorskich to dochody wolne od podatku! czytaj dalej