Artykuły na temat bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczność z prawem

Czy bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją RP?

Według Trybunału Konstytucyjnego banki, które wystawiają bankowy tytuł egzekucyjny, naruszają konstytucyjną zasadę równego traktowania. Jak trybunał uzasadnił takie twierdzenie? Jak wpłynie to na wierzycieli banków? Dowiedz się więcej! czytaj dalej