Artykuły na temat błędy na fakturach

2016-12-06

Podatek VAT

Błąd na fakturze kosztowej? Czasem możesz skorygować go sam!

Jeśli błąd na fakturze kosztowej dotyczą wartości podstawy opodatkowania bądź podatku, oczywiste jest, że powinny zostać skorygowane przez fakturę korygującą. Jednak co w sytuacji, kiedy błąd dotyczy danych formalnych na fakturze? Sprawdź! czytaj dalej