Artykuły na temat częściowa spłata zadłużenia a przedawnienie

Czy częściowa spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia przerywany jest podjęciem jakichkolwiek czynności ze strony wierzyciela lub dłużnika, które mogłyby przyczynić się do odzyskania przez tego pierwszego zobowiązania. Do czynności tych należy także częściowa spłata zadłużenia. czytaj dalej