Artykuły na temat czy niepełnoletni może zostać przedsiębiorcą

Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca - czy to możliwe?

Wedle obowiązujących przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Czy osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca mieści się w tej definicji? czytaj dalej