Artykuły na temat czy są ustalone granice rewiru komornika

Egzekucja sprawy spoza rewiru komorniczego

Czy możliwa jest egzekucja sprawy nie należącej do rewiru komornika? Kiedy komornik może odmówić takiej egzekucji? Sprawdź, czy za zgodą wierzyciela komornik prowadzący już egzekucję może przekazać sprawę innemu komornikowi! czytaj dalej