Artykuły na temat czyje prawa chroni przewłaszczenie na zabezpieczenie

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jedną z instytucji prawa cywilnego, mającą na celu ochronę wierzytelności, wynikających bezpośrednio z umów. Jak dokładnie funkcjonuje? Czyje prawa w szczególności chroni? Dowiedz się więcej! czytaj dalej