Artykuły na temat doprowadzenie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Przymusowe doprowadzenie dłużnika na posiedzenie sądu

Jeżeli zobowiązany nie stawia się uporczywie na rozprawy i nie uiszcza długu, sąd w obronie słusznych interesów wierzyciela może zarządzić przymusowe doprowadzenie dłużnika. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej