Artykuły na temat jak powstał marketing bankowy

Marketing bankowy – geneza powstania i kierunek rozwoju (cz. 1)

Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi na przestrzeni dziejów, zmieniały się tak banki oraz ich sposób komunikacji i postępowania z klientem. Dowiedz się co to jest marketing bankowy i jak się zmieniał na przestrzeni lat! czytaj dalej