Artykuły na temat jak zaksięgować darowiznę

Ubezpieczenie OC i AC a międzyokresowe rozliczenie kosztów

Zaksięgowanie polisy ubezpieczeniowej OC i AC jest uzależnione od tego czy przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów ewidencjonuje koszty przy zastosowaniu metody uproszczonej (kasowej) czy też memoriałowej. czytaj dalej

KW jako podstawa księgowania w KPiR

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się sytuacja, kiedy to na potwierdzenie poniesienia danego kosztu przedsiębiorca posiadać będzie jedynie wystawiony przez siebie dokument “Kasa wypłaci” (KW). czytaj dalej

Terminy wpisów w KPIR

Prowadzenie ewidencji VAT ma istotny wpływ na terminy zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że do celów VAT niezbędna jest ewidencja VAT zakupu oraz ewidencja VAT sprzedaży. Zarówno w stosunku do przychodów, jak i do kosztów, stosuje czytaj dalej

Faktura dokumentująca zakup towarów w KPiR

Rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w § 17 określa, czytaj dalej