Artykuły na temat kary grzywny

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2013 r.

Za wykroczenie skarbowe uznawany jest tak czyn zabroniony, wskutek którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ile wynoszą kary za wykroczenia? czytaj dalej