Artykuły na temat kary za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe - jak złożyć je po terminie?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Za jego sporządzenie odpowiada kierownik jednostki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, więcej na temat sporządzania sprawozdania finansowego. czytaj dalej