Artykuły na temat kodeks pracy

2016-10-04

Prawo pracy

Świadectwo pracy - Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy (cz. 4)

bowiązek wydania świadectwa pracy wynika wprost z postanowień art. 97 § 1 Kodeksu pracy i powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. czytaj dalej
2014-10-27

Prawo pracy

Za Wszystkich Świętych należy ci się dzień wolny

W tym roku święto Wszystkich Świętych wypada w sobotę. Jako że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w zamian przysługuje ci dodatkowy dzień wolny. Kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić? Dowiedz się czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2013-10-25

Prawo pracy

Ile kosztować cię będzie zmiana czasu?

Zobacz, ile zapłacisz za zmianę czasu. czytaj dalej
2013-10-23

Prawo pracy

"Mały" kodeks pracy dla małych firm

Kancelaria Prezydenta po serii spotkań poświęconych tematyce polskich przedsiębiorców zamierza opracować nowe przepisy prawa pracy dostosowane właśnie do małych firm. czytaj dalej