Artykuły na temat koszty amortyzacji

Czy odpisy amortyzacyjne od samochodu stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

Nabywając samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oczywiście pod warunkiem, czytaj dalej

Amortyzacja ulepszonych środków trwałych

Ulepszony środek trwały, to środek trwały, który uległ przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. czytaj dalej