Artykuły na temat koszty firmy

Świąteczne wydatki w kosztach firmowych

Jak rozliczyć świąteczne wydatki na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT? Czy w ogóle można je ująć w kosztach? Jest to najbardziej nurtujące przedsiębiorców pytanie, na które nie zawsze znają odpowiedź. czytaj dalej