Artykuły na temat księgowanie faktur sprzedaży

KW jako podstawa księgowania w KPiR

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się sytuacja, kiedy to na potwierdzenie poniesienia danego kosztu przedsiębiorca posiadać będzie jedynie wystawiony przez siebie dokument “Kasa wypłaci” (KW). czytaj dalej

Kiedy ująć w księdze faktury za energię?

Rozliczanie faktury za energię elektryczną wiąże się z wątpliwościami związanymi z terminem dokonania tego rozliczenia i daty ewidencji w KPiR. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Terminy wpisów w KPIR

Prowadzenie ewidencji VAT ma istotny wpływ na terminy wpisów w księdze przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że do celów VAT niezbędna jest ewidencja VAT zakupu oraz ewidencja VAT sprzedaży. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej