Artykuły na temat księgowanie odsetek od kredytu

KW jako podstawa księgowania w KPiR

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się sytuacja, kiedy to na potwierdzenie poniesienia danego kosztu przedsiębiorca posiadać będzie jedynie wystawiony przez siebie dokument “Kasa wypłaci” (KW). czytaj dalej

Terminy wpisów w KPIR

Prowadzenie ewidencji VAT ma istotny wpływ na terminy zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że do celów VAT niezbędna jest ewidencja VAT zakupu oraz ewidencja VAT sprzedaży. Zarówno w stosunku do przychodów, jak i do kosztów, stosuje czytaj dalej