Artykuły na temat nabycie towarów od rolników ryczałtowych

Nabycie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego przez nievatowca

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego zwolnionego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, to wydatek taki musi zostać odpowiednio przez niego udokumentowany czytaj dalej