Artykuły na temat nienależyte wykonanie umowy

Nienależyte wykonanie umowy a odpowiedzialność ustawowa i umowna

Co do zasady kontrakty zawierane są po to, aby ich dotrzymywać. Jednak jak pokazuje praktyka - bywa z tym różnie. Jaka zatem odpowiedzialność czeka przedsiębiorcę za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej