Artykuły na temat nievatowiec

Nabycie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego przez nievatowca

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego zwolnionego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, to wydatek taki musi zostać odpowiednio przez niego udokumentowany czytaj dalej

Ewidencja prowadzona przez podmiot zwolniony z VAT

Ustawa o VAT zwalania od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. czytaj dalej