Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat obowiązki właściciela pojazdu

Obowiązki właściciela pojazdu

W celu dopuszczenia pojazdu do ruchu właściciel powinien posiadać dowód rejestracyjny pojazdu. Musi on odpowiadać warunkom technicznym oraz mieć zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Przeczytaj, jakie są obowiązki właściciela pojazdu! czytaj dalej