Artykuły na temat odliczenie vat od usług noclegowych

2016-09-22

Podatek VAT

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Zmniejszenie wymiaru podatku należnego urzędowi skarbowemu jest niedozwolone w przypadku: czytaj dalej