Artykuły na temat odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

2016-12-05

Prawo spółek

Spółka cywilna - odpowiedzialność wspólników

Spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. Ta forma prowadzenia działalności regulowana jest przez kodeks cywilny. czytaj dalej