Artykuły na temat pomniejszenie zaliczek

Pomniejszenie zaliczek podatku dochodowego o składki

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest, co do zasady, zmienna, gdyś ustalana jest od bieżącego dochodu. Jednak podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości czytaj dalej