Artykuły na temat postępowanie sądowe

Przedsiębiorca w sądzie

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może występować przed sądem zarówno jako powód jak i jako pozwany. czytaj dalej