Artykuły na temat potwierdzenie zapłaty

Potwierdzenie zapłaty jako podstawa do ujęcia wydatku w kosztach

Aby wydatek mógł być kosztem uzyskania przychodu, powinien być m.in. odpowiednio udokumentowany dowodem księgowym. Czy w niektórych przypadkach podstawą ujęcia wydatku w kosztach może być potwierdzenie zapłaty? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej