Artykuły na temat środki na zatrudnienie pracownika

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Wśród szeregu dotacji z powiatowych urzędów pracy, o które starać się mogą przedsiębiorcy, warto również zwrócić uwagę na dofinansowania na zatrudnianie nowych pracowników. czytaj dalej