Artykuły na temat strategia przywództwa kosztowego

Strategia konkurencyjna twojej firmy - przegląd

Strategia konkurencyjna stała się obszarem dociekań wielu tęgich marketingowych głów. Owocem prac naukowców są trzy podejścia klasyfikacyjne. Zacznijmy od naszym zdaniem najlepszego podziału zaproponowanego przez Michaela Portera, wybitnego ekonomistę czytaj dalej