Artykuły na temat umorzenie środka trwałego

Amortyzacja a wartość początkowa do 3500 PLN

Przedsiębiorca posiadający i nabywający środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, musi liczyć się z koniecznością dokonywania comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. czytaj dalej