Artykuły na temat umowa o dzieło rozliczenie

Różnice w zakresie przedmiotu umowy zlecenia i umowy o dzieło

Przez wzgląd na fakt, iż umowa zlecenia i umowa o dzieło to bardzo często wykorzystywane kontrakty cywilnoprawne, a każdy z nich spełnia zupełnie inne funkcje i wymaga zastosowania innych przepisów prawa, bardzo ważna jest umiejętność ich odróżniania. czytaj dalej