Artykuły na temat wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne

Według art. 22 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, czytaj dalej

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. II

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to idealne narzędzie do optymalizacji podatkowej. Sprawdź, kiedy warto obniżyć stawki amortyzacyjne oraz jak korzystnie likwidować środki trwałe oraz WNiP. czytaj dalej

Wartości niematerialne i prawne – definicja

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, czytaj dalej