Artykuły na temat wartości niematerialne i prawne

Środek trwały czy wyposażenie? A może zwykły wydatek?

Środkami trwałymi są składniki majątku kompletne i zdatne do użytku o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Do wyposażenia ujmujemy składniki których okres użytkowania nie przekracza roku a wartość jest większa niż 1500 zł. Środek trwały czy wyposażenie? czytaj dalej

Wartości niematerialne i prawne

Według art. 22 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, czytaj dalej

Wartości niematerialne i prawne w działalności gospodarczej

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, które nadają się do ekonomicznego wykorzystania. Sprawdź, jak obliczyć ich wartość początkową i jak je prawidłowo amortyzować. czytaj dalej

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. II

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to idealne narzędzie do optymalizacji podatkowej. Sprawdź, kiedy warto obniżyć stawki amortyzacyjne oraz jak korzystnie likwidować środki trwałe oraz WNiP. czytaj dalej

Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej

Wszystko, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych - obliczenie ich wartości początkowej, amortyzacja, ewidencja. czytaj dalej

Wartości niematerialne i prawne – definicja

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, czytaj dalej