Artykuły na temat wyjawienie majątku dłużnika a przedawnienie

Wyjawienie majątku dłużnika - czym jest?

W postępowaniu egzekucyjnym sąd może zastosować wszelkie dozwolone prawem środki, by doprowadzić do zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Jednym z takich środków jest wyjawienie majątku dłużnika. Kiedy może nastąpić? czytaj dalej