Artykuły na temat wypowiedzenie oc

2015-09-08

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na skutek długotrwałej choroby

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą co do zasady objęta jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w KP okresy ochronne. czytaj dalej