Artykuły na temat zaległości z tytułu składek zus

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy - jakie są różnice?

Przedsiębiorca, który zalega ze spłatą zobowiązań obawia się przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka jest różnica między tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym! czytaj dalej

Od zaległości względem ZUS zapłacisz odsetki

Co w sytuacji, gdy podatnik spóźni się z opłaceniem składek ZUS? Czy wówczas należy naliczyć odsetki? Według jakich zasad je naliczyć i kiedy są wymagalne? Wskazówki w tym zakresie znajdują się poniżej. czytaj dalej