Artykuły na temat zgoda na rozpowszechnianie

Każdy ma prawo do ochrony własnego wizerunku

Przepisy prawne nie definiują pojęcia wizerunku. Dlatego w kwestii tej należy odnieść się do definicji słownikowej, która stosowana jest w orzecznictwie. czytaj dalej