Poradnik Przedsiębiorcy

Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia terminowych umów o pracę - wzór z omówieniem

Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia

W przypadku zmiany warunków zatrudnienia wynikających z przepisów prawnych pracodawca informuje o nich pracownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Sprawdź, jakie dane powinna zawierać aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia!

Zmiana przepisów od 22 lutego 2016 roku w zakresie umów na czas określony

Ze względu na zmianę przepisów (od 22 lutego 2016 r.) dotyczących okresów wypowiedzeń dla umów o pracę zawartych na czas określony, obowiązkiem pracodawców jest zmiana informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych w zakresie okresu wypowiedzenia. W nowych regulacjach prawa pracy okres wypowiedzenia umowy na czas określony będzie taki sam jak umów na czas nieokreślony.

 

Ważne!

Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa będą takie same jak przy umowie na czas nieokreślony.

 

Obecnie w sytuacji zawierania umów terminowych informacja w zakresie długości okresu wypowiedzenia powinna być zawarta w informacji o warunkach zatrudnienia. W sytuacji, gdy przed wejściem w życie zmian strony posiadają w umowach klauzulę umożliwiającą jej wypowiedzenie, to aby informacja o warunkach zatrudnienia odzwierciedlała nowe postanowienia kodeksowe, należy ją zaktualizować, wskazując ujednolicone okresy wypowiedzenia.

W przypadku gdy pracodawca wskazał pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych odpowiednie przepisy prawne, zmiany informacji należy dokonać niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 22 marca 2016 r. Chociaż więc okres wypowiedzenia nadal jeszcze przez pół roku będzie wynosił 2 tygodnie, to inna będzie jego podstawa prawna.

Jeżeli pracodawca określił w informacji pracowniczej, że okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie i nie powołał się na odpowiednie przepisy prawa pracy, to w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony, trwającej 22 lutego 2016 r. obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie zakładowy staż co najmniej 6 miesięcy, tj. 21 sierpnia 2016 r. Dopiero po tej dacie okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie wynosił 1 miesiąc. Zmian należy dokonać nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 21 września 2016 r.

Do okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawartych jeszcze przed zmianami, a wypowiadanych w nowym stanie prawnym, jako okres zatrudnienia liczy się okres dopiero od 22 lutego 2016 r. Zatem 22 lutego 2016 r. staż pracy na potrzeby wyznaczenia okresu wypowiedzenia w przypadku takich umów wynosi dopiero 1 dzień. Pracownik ma więc nadal 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

W załączniku wzór aktualizacji zmiany informacji pracowniczej umowy na czas określony.

Do pobrania:

pdf
INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA- wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA- wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie