Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Alkohol czasem może być kosztem

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z takich wyjątków jest art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy, który mówi że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Takie postanowienie wynika nie tylko z samej ustawy ale również licznych interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych.

Jeżeli wydatki te są związane pośrednio lub bezpośrednio z klientami, nie stanowią kosztu w myśl wcześniej przytoczonego artykułu. Wynika to z faktu, że trudno udowodnić związek przyczynowo- skutkowy między zakupionym dla kontrahentów alkoholem, a uzyskanymi przychodami.

Wyjątkiem jest jednak zakup alkoholu na rzecz pracowników w trakcie spotkań integracyjnych. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2101/10). Jednak już za koszt nie uznał zakupu alkoholu w związku ze szkoleniami pracowniczymi, ponieważ tego rodzaju wydatki nie są powiązane z celem, dla którego szkolenia są organizowane i nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy jednak pamiętać, że są to wyroki w poszczególnych sprawach dotyczących wybranych podatników i do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie.