Poradnik Przedsiębiorcy

Bezumowne korzystanie z lokalu a rozliczenie podatku VAT

Jaki dokument należy wystawić przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości?

Na wstępie należy przypomnieć, że faktura jest dokumentem sformalizowanym i winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Powinna odzwierciedlać w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy o VAT mają znaczenie dowodowe. 

W analizowanym przypadku, ponieważ stwierdzono powyżej, iż należna Zakładowi Komunalnemu opłata za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw do wystawienia faktury VAT dokumentującej tę opłatę.

W konsekwencji opłata za bezumowne korzystanie z lokalu w analizowanym przypadku nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.