Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Błędy organów podatkowych przy wydawaniu interpretacji indywidualnych

Podatki są dość skomplikowaną dziedziną. Ogólnie dostępne ustawy i rozporządzenia nie zawsze przynoszą odpowiedzi na pytania podatników. Jednak mają oni możliwość uzyskania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, dotyczących zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Takie interpretacje wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Ale czy zawsze można na nich polegać?

Okazuje się, że podatnicy powinni ostrożnie podchodzić do interpretacji indywidualnych, wczytując się w treść uzasadnienia wraz z odczytaniem podanej podstawy prawnej. Szczególnie jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Nieprawidłowości na jakie możemy natrafić to m.in.:

  • brak wyczerpującego wyjaśnienia – zgodnie art. 14c Ordynacji podatkowej, w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, interpretacja musi zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Nie wystarczy więc samo powołanie się na wykładnię prawa.
  • wadliwe interpretacje poprzez niekompletne informacje od wnioskującego – w przypadku wykrycia błędów bądź niekompletności informacji organ podatkowy powinien wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku bądź złożenia wyjaśnień dotyczących jego treści. Interpretacja wydana na podstawie rozpatrzenia sprawy w sposób merytoryczny może podlegać uchyleniu ze względów proceduralnych.
  • uzasadnienie nie ma związku z zadanym pytaniem – w przypadku gdy organ podatkowy nie rozumie intencji wnioskodawcy zdarza się, że wydaje interpretację, która w rzeczywistości nie zawiera odpowiedzi na zadane pytanie.
  • odmienne stanowiska w dwóch interpretacjach dotyczących podobnej sprawy – wykładnie organów podatkowych często są rozbieżne, niezrozumiały jednak wydaje się przypadek gdy odmienny wynik wykładni zapada w jednej Izbie Skarbowej (interpretacja ITPB1/415-358/12/AK z dnia 19 czerwca 2012 i ITPB1/415-348/12/AK z dnia 13 czerwca 2012 wydane za pośrednictwem dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy- na pytania czy koszt studiów można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu, otrzymano odmienne odpowiedzi).