Poradnik Przedsiębiorcy

Brak możliwości korekty deklaracji VAT zgodny z Konstytucją

Dnia 4 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że  obowiązujący do 30 listopada 2008 roku przepis Ordynacji podatkowej, mówiący o braku możliwości składania korekt podatku VAT po zakończeniu kontroli skarbowej, był zgodny z Konstytucją. De facto regulacja ta już nie obowiązuje, jednak znajduje zastosowanie do zobowiązań podatkowych powstałych w okresie od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r.

Posłowie jak również niektórzy prokuratorzy zgodnie stwierdzili, że ich zdaniem tego typu zapis nie jest zgodny z Konstytucją i nie do końca rozumieją wyłączenie prawa do składania korekt w zakresie podatku VAT, gdyż niczym nie różni się on od innych podatków. Brak możliwości korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej nie pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji złożenia nieprawidłowej deklaracji przez podatników.

Z kolei reprezentanci Resortu Finansów uważają, że podatek VAT jest podatkiem posiadającym szczególne cechy, którego nieprawidłowe wykazanie ma wpływ na cały obrót gospodarczy.

Jak już wcześniej wspomniano Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że przepis Ordynacji który zabraniał podatnikom VAT składania korekty podatku po zakończeniu kontroli podatkowej jest zgodny z Konstytucją, gdyż Ordynacja podatkowa  jest aktem prawnym zawierającym regulacje wspólne dla wszystkich podatków i nie możliwym jest uwzględnianie przez nią specyfiki poszczególnych podatków. Również w ocenie Trybunału podatek VAT jest podatkiem szczególnym, gdyż obciąża konsumenta.