Poradnik Przedsiębiorcy

Centrum obsługi podatnika - wrzesień 2015

W 2016 r. ustawa o administracji podatkowej zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Nowa ustawa uwzględnia także usprawnienie obsługi podatników. Już we wrześniu 2015 r. otwarte zostaną tzw. centra obsługi.  W centrum obsługi podatnika podatnicy będą mogli składać tam podania oraz deklaracje, a także uzyskać pomoc.

Centrum obsługi podatnika - co to takiego?

W ramach centrum obsługi podatnika mikroprzedsiębiorcy, przez pierwsze półtora roku (18 miesięcy) prowadzenia działalności będą mogli korzystać z usług asystenta podatnika. Asystent będzie miał za zadanie czuwać nad poczynaniami podatnika, udzielając mu m.in. niezbędnych informacji na temat obowiązków podatkowych oraz pomagając wypełnić deklaracje podatkowe.

Do obowiązków pracowników centrum obsługi podatnika będzie należało przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami przepisów prawa podatkowego, niezależnie od właściwości miejscowego organu podatkowego. W centrum obsługi podatnika niezbędne informacje uzyskać będą mogły również podmioty, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego.

Dodatkowe usprawnienia

Ustawa o administracji podatkowej przewiduje dodatkowo stworzenie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, która będzie zawierała interpretacje przepisów podatkowych, orzeczenia sądów oraz niezbędne broszury informacyjne. Dzięki udostępnieniu Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej każdy podatnik ma otrzymywać jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.

Powstanie także Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor będzie posiadał status organu podatkowego. Utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej ma natomiast na celu podwyższenie poziomu wydawanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Warunki prawne umożliwiające wymianę informacji bezpośrednio pomiędzy jednostkami administracji podatkowej ma natomiast zapewnić Centralny Rejestr Danych Podatkowych. Administracja podatkowa ma dodatkowo przejąć od wojewodów zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi.

Ustawa o administracji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które obowiązywać będą już od 1 września 2015 r.