Poradnik Przedsiębiorcy

Chief Happiness Officer Academy - szkolenie

Chief Happiness Officer Academy

Zapraszam do udziału w Chief Happiness Officer Academy:

 • 4 zjazdy,
 • 40 godzin zajęć,
 • 8 wykładowców,
 • wysoki poziom merytoryczny,
 • test sprawdzający umiejętności,
 • dyplom ukończenia Akademii Chief Happiness Officera.

Chief Happiness Officer Academy

Rola Chief Happiness Officera jest nowością na polskim rynku wartą propagowania i rozpowszechniania, gdyż jest odpowiedzią na wyzwania współczesności – zarówno na potrzeby pracowników jak i pracodawców. Pracownicy coraz większą wagę przywiązują do przyjaznego środowiska pracy, które pozwala im wykorzystywać swój potencjał, rozwijać się zawodowo. Wykorzystanie tej siły w firmie, sprawia, że wzrasta efektywność pracy, jest więcej innowacji, pomysłów biznesowych, a za tym idą dobre wyniki finansowe. Dobre wyniki finansowe pozwalają utrzymać i zatrudniać nowych pracowników oraz realizować wyższe cele.

Warto dodać, iż Chief Happiness Officer:

 • w początkowej fazie swojej pracy stara się zrozumieć jaki jest poziom zadowolenia pracowników z pracy, identyfikuje obszary potencjalnych problemów, a następnie proponuje i wdraża rozwiązania,
 • dba między innymi o wspieranie pracy zespołowej i rozwoju zawodowego pracowników oraz usuwanie barier komunikacyjnych,
 • to osoba stosująca zasady pozytywnej psychologii w firmie.

Wszystkie działania Chief Happiness Officera prowadzone są przy uwzględnieniu założenia, iż wzrost zadowolenia z pracy i szczęścia pracownika w pracy przekłada się na wzrost wyniku przedsiębiorstwa.

Chief Happiness Officer Academy – terminy i tematy zjazdów 

14 maja 2019: Efektywność pracowników, kultura organizacyjna i przywództwo. Mierzenie efektów pracy Chief Happiness Officera.

28 maja 2019: Narzędzia Chief Happiness Officera

11 czerwca 2019: Wprowadzenie koncepcji CHO w firmie

28 czerwca 2019: Niezbędnik umiejętności miękkich Chief Happiness Officera

Jakie są koszty uczestnictwa?

 • Koszt udziału w jednym module: 990 zł netto + 23% VAT
 • Koszt udziału w drugim i kolejnych modułach: 990 zł netto + 23% VAT – 100 zł netto + 23% VAT rabatu za każdy kolejny moduł
 • Zajęcia będą prowadzone w języku polskim
 • Opłata za udział w obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek typu: lunch, kawa, herbata, woda

Zajęcia są nowatorskie, przygotowane wraz ze współpracującymi wykładowcami w oparciu o studia psychologiczne, w tym studia psychologii pozytywnej oraz kilku kierunków biznesowych, jak również wieloletnie doświadczenie w działach HR, w zarządzaniu personelem i zespołami oraz w różnych gałęziach biznesu.

Szczegółowy program oraz prezentację sylwetek wykładowców można znaleźć na stronie wydarzenia Chief Happiness Officer Academy.

Zapraszamy!